FörarI Intensiv HBG

 

 

Förarintyg – intensivkurs i Helsingborg

Vi erbjuder en grundläggande kurs i navigation. Denna utbildning ger dig de teoretiska kunskaperna att framföra en fritidsbåt i kustnära farvatten. Intensivkursen genomförs under tre dagar, söndag – tisdag – söndag.

Kursinnehåll:

•Svenska sjökort, symboler och förkortningar

•Navigering (grunder)

•Lämplig båtutrustning

•Säkerhet, sjömanskap och sjukvård

•Miljö

•Väder och vind

•Lagar och regler

•Knopar

•Fyrar och landmärken

Tid och plats:

söndag den 3 december klockan 14–19

tisdag den 5 december klockan 18–21

söndag den 10 december klockan 14–21

Examination genomförs efter avslutad kurs på dag som bestäms vid kursstart.

Kursen hålls i Sensus lokaler, Billeplatsen 1, 252 23 Helsingborg

Båtpraktik (tillval men är inget krav):

För er som är intresserade kan vi anordna båtpraktik en kväll till en kostnad av 500 kr.

Priser:

Kursavgift 2 000 kr. Kursmaterial 645 kr (böcker, passare, transportör, linjal och sjökort). Examination 450 kr betalas direkt till förhörsförrättaren.

Anmälan:

Anmäl er senast den 20 november till kursledaren Paul Hansson, paul@yachtschool.se

Frågor per e-mail eller telefon 0703 55 55 13

Deltagaren ska under innevarande kalenderår fylla minst 12 år

Minst 6 deltagare krävs för att kursen ska genomföras