Kustskepp Int HBG

 

 

Detta är en fortsättningskurs för dig som redan har Förarintyg. Kustskeppare är också ett krav för dig som vill framföra en fritidsbåt som är längre än 12 m och bredare än 4 m. Kursen är en intensivkurs som genomförs under tre dagar, söndag – tisdag – söndag.

Kursinnehåll:

•Mörkernavigering

•Säkerhet ombord

•Grunderna för GPS, radar och VHF

•Internationella sjövägsregler

•Missvisning och deviation

•Strömsegling

•Positionsbestämning

•Fartygsstabilitet

•Författningar

Tid och plats:

Hör av er för exakt datum och tid.

Examination genomförs efter avslutad kurs på dag som bestäms vid kursstart.

Kursen hålls i Sensus lokaler, Billeplatsen 1, 252 23 Helsingborg