MB8MB klass VIII


Detta är en teoretisk utbildning om hur en båtmotor och dess kringsystem är uppbyggda. Med examen i Maskinbefäl klass VIII får du framföra kommersiella fartyg med en motorstyrka överstigande 405kW (550 hk).


Kursinnehåll:


Utbildningen följer Transportstyrelsens krav enligt TSFS 2001:116 och omfattar:

  • Maskinteknik
  • Ellära
  • Styr- och reglerteknik
  • Drift och underhåll


Förkunskaper


Inga formella förkunskaper krävs. Du måste vara 18 år för att få ut utbildningsbevis.


Läkarintyg


För att få ut examen krävs ett giltigt Läkarintyg för sjöfolk. Detta är giltigt i fyra år (gäller inre fart) och är ett krav för att få jobba till sjöss.

Priser (alla priser inkl. moms)

Kursavgift 4 500 kr. Kurslitteratur ca 300 kr. Examensavgift 1 250 kr.