SRC-VHF

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Detta är en utbildning för certifikat att använda VHF. Efter Denna utbildningen och den separata DSC-kursen skall du ha tillräckligt med kunskap för att få Short Range Certificate-SRC. DSC kursen hittar dit på denna LÄNK