FB8

FB klass VIII

Vi erbjuder en gedigen utbildning i navigation och sjömanskap. Kursen ger dig behörighet att köra mindre fartyg yrkesmässigt.

Examen Fartygsbefäl klass VIII ger dig rätt att köra båt över 6 meter kommersiellt. Den gäller för att framföra fartyg med dräktighet under 20 brutto och med max 12 passagerare i inre fart. Utbildningen genomförs med både teori och praktiska pass enligt nedan.


Kursinnehåll:

Utbildningen följer Transportstyrelsens krav enligt TSFS 2001:116 och omfattar:

Dag- och mörkernavigering med positionsbestämningar, rättningar av kurser och bäringar, sjökort och elektroniska navigationshjälpmedel

Sjövägsregler

Bryggtjänstgöring och vakthållning

Radarteori med praktiska övningar

Metrologi

Fartygsstabilitet

Miljöteknik

Brandskydd med praktiska släckövningar

Hälso- och sjukvård

Passagerarsäkerhet, personlig säkerhet, säkerhetsorganisation, livräddningsutrustning

Nödåtgärder; nödsignaler, sjösäkerhetsorganisation, SART, EPIRB

Lagar och förordningar


Förkunskaper

Inga formella förkunskaper krävs men det underlättar om du har erfarenhet av båtar eller mindre fartyg. Egna studier mellan kurstillfällena krävs. Du måste vara 18 år för att få ut utbildningsbevis.


Läkarintyg

För att få ut examen krävs ett giltigt Läkarintyg för sjöfolk. Detta är giltigt i fyra år (gäller inre fart) och är ett krav för att få jobba till sjöss.

Priser (alla priser inkl. moms)

Kursavgift 9 700 kr.

Kurslitteratur ca 1 500 kr.

Examensavgift för fartygsbefäl klass VIII 1 250 kr.