SRC

SRC/VHF                                          

VHF radio är din livlina till land. Med denna kan du på ett säkrare sätt att hålla kontakten på sjön – även utan mobiltelefontäckning. Med denna kurs erhåller du de kunskaper som krävs för det internationella SRC/VHF certifikatet. Detta certifikat krävs för att få använda din VHF radio.


Kursinnehåll:

  • VHF radions funktioner
  • Internationell bokstavering
  • Trafikteknik
  • Nöd-. il- och varningstrafik
  • GMDSS/DSC
  • Sjöräddningens uppbyggnad
  • Praktiska övningar via webbaserad simulator


Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Praktiskt webbaserat simulatorprov ska vara godkänt innan examinering. Deltagaren skall under kalenderåret fylla minst 15 år.


Kursmaterial

VHF till sjöss (Nordström)


Priser (inkl. moms)

Kursavgift 1 050 kr, inklusive kursmaterial. Examination 450 kr betalas direkt till förhörsförrättaren. Har du ingen examensbok tillkommer 50 kr.